CARGOTRANS
Borsa di Carico / Camion
English Espanol Deutsh Italiano Française Slovensko
Borsa di TransNet
Borsa di Camion
Membro diventato
Borsa di CargoNet
Borsa di Carico
Membro diventato

Membri registrati

Nome utente
Parola accessoHa dimenticato la sua parola dordine?


Del CargoTrans
Borsa di Carico / Camion
Elenco di membri
Contatti
FAQ
Ricercare il carico? Scattisi qui

Cercare il carico?

La Borsa di Carico per spedizionieri e autotrasportatori.


Burza prijevoza - Burza za špeditere i prijevoznike

Burza prijevoza je prostor na serveru, gde prijevozniki i špediteri
izmenjuju utovare, prijevoze i slobodne kamione. Kod CT* je burza
prijevoza CargoNet, gde je moguče ponuditi prijevoze v domačom
i međunarodnom cestnom prometu. Prijevoznici mogu da ponude
slobodne kamione, traže
slobodne utovare, se naruče na utovore na
e-poštu, i još je moguče lobirati za nove poslove od direktnih klienta,
proizvođa ili
špeditera po relacijama putem zemalja. Omogučena je i
pretraga ili traženje po listi svih
članova burze prijevoza CT. Burzu
prijevoza CargoNet koriste i špediteri, za jednake ili slične radničke
operacije.

CT* jednači 
Burza utovara sa burzom prijevoza. Prijevoz je skraćenica
za prijevoz utovara iz toga slijedi, da je burza prijevoza, skraćenica
za Burzu za prijevoz utovara ili skraćenica za Burzu utovara. Prijevoz se
smatra kao prijevozna usluga, jer u prijevozničkom jeziku jeste značajno,
da prijevoz, kao tak znači "furu"(**) a ne prazan kamion, koji
traži utovar
iz toga onda slijedi naše tumačenje koncepta riječenice burza prijevoza.

Opombe:
CT(*):
Skraćenica za CargoTrans
furu(**):
Obaviti prijevoz od A do B

Besplatna burza 4 sedmice, ako ste aktivni dodamo još + 4 sedmice Bonus-a!
Postani korisnik CargoNet-a   
Burza prijevoza CargoNet                                     
CargoTrans Pedia

Borza tovora Borza kamionov Borza prevozov Špediter Spediter Nakladalni meter
 Nalog za transport Nalog za prevoz Delovni cas Tahograf  Prevozi

Burza tereta Razmjena prijevoza  Burza prijevoza

Burza utovara Berza utovara


©2001-2014 CargoTrans, s.p. |  Tuo privato